Jeśli do dnia 20 stycznia roku skarbowego ryczałtowiec nie oznajmił o likwidacji własnej firmy albo nie zrobił wyboru innego sposobu objęcia opodatkowaniem, domniemywa się, że w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną lub wynajem w postaci podatku od przychodów. Obywatel może rozliczać w Pit 36L wyłącznie przesłać 1% podatku należnego na rzecz OPP, ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ZUS. Utwórz deklaracje roczne PIT naszym programem Pit 2012, jest to bardzo dobry sposób na dokonanie obowiązku wobec budżetu Państwa. Formularz PIT 36 wysyłają osoby, jakie pobierały dochody z tytułu np.: najmu, własnego biznesu, zarobki z zagranicy, czy dodatkowo różne inne przychody, dla jakich podatku nie przesyła do Urzędu Fiskalnego zatrudniający. Otrzymanie wkładów w jednostkach mających indywidualność prawną za wkład pieniężny (np. za gotówkę) zobowiązuje nas do dostarczenia do Urzędu Podatkowego PIT 38 dopiero w terminie zbycia udziałów. Ich objęcie nie tworzy tym samym dochodu wyliczanego na PIT 38. Deklarację PIT-37 wypełniają osoby, które otrzymywały pobory z tytułu umów o dzieło, emerytur, pracy, innych źródeł, umów zlecenia, rent, dla jakich to pracodawca był zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek od dochodu. Zbycie majątku nieruchomego nie wywołuje potrzeby wpłaty zaliczki na daninę publiczną w toku roku skarbowego. Taksę płaci się do końca kwietnia 2012 r. PIT 2012 do tej chwili należy dodatkowo złożyć zeznanie PIT 39. Jeżeli w trakcie roku skarbowego podatnik uzyskał zarobki, które eliminują prawo do ryczałtu, składa PIT-36, oraz w dodatku PIT 28 - za czas, w jakim prawidłowo prowadził jednostkę gospodarczą na ryczałcie. Niesamowicie najczęściej przesłanką do wypełnienia PIT-38 jest PIT-8C wysłany przez biuro maklerskie obsługujące rachunek inwestycyjny inwestora. Pit 36 to formularz przesyłany z reguły przez Polaków prowadzące firmę albo pobierające zarobki z tytułu umowy o pracę za granicą kraju.